GlagoMatika

Glagoljska matematika

Igra je inspirirana knjigom kneza Bernardina Frankopana Modruški urbar.

CILJ IGRE je što brže točno riješiti zadatke iz prepoznavanja i zbrajanja brojeva na glagoljici.

BODOVANJE ovisi o brzini rješavanja pojedinog zadatka. Samo točni odgovori donose bodove. Traženje pomoći oduzima bodove.

RAZINE prepoznavanja brojeva sadržavaju po pet zadataka, a razine zbrajanja po tri zadatka.

Pridružite se facebook grupi GlagoMatika

Tijekom natjecanja administrator Tomislav Beronić nije dosupan telefonski, već odgovara samo na upite postavljene u facebook grupi GlagoMatika.

Za prijavu u natjecanje kliknite na dugme Natjecanje.
Za vježbanje kliknite na dugme Vježbanje (nije potrebna registracija).

.